ESKİŞEHİR | Adana | Elazığ | Hatay | Zonguldak | Konya | Giresun | İstanbul | Yozgat ve Diğer Tüm İller ...
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Testo 480 - Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı

Ürün Kodu : 10955
kargo.png (4 KB)
stoktan-teslim1.png (5 KB)
Hızlı Kargo
ön sipariş ile teslimat

Testo 480 - Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı

Sipariş no.  0563 4800

  • Yüksek kalitedeki dijital probları ve akıllı kalibrasyon kavramı

  • HVAC standartlarına uyum ve konfor seviyesi ölçümleri

  • Modern trackpad ve grafik ekran

  • PC yazılımı kullanarak hızlı ve profesyonel rapor oluşturma

İklimlendirme sistemleri ölçüm cihazı testo 480; "EasyClimate" yazılımı, güç kaynağı, USB kablo ve kalibrasyon protokolü


Ürün bilgisi

testo 480 - Konfor seviyesi, iç hava kalitesi ve tüm VAC sistem ölçümleri

Bina havalandırma sistemlerinin hassas ölçümleri zorlu ve pek çok parametreye ait verilerin derlenmesini, analizini ve raporlanmasını gerektiren işlemlerdir. Bu bakımdan sistemin verimli çalışmasını ve ilgili verilerin yönetimini destekleyen ölçüm cihazları, tesis sorumlularının, eksperlerin, danışmanların, havalandırma ve iklimlndirme alanında hizmet veren servislerin işlerini önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.
Klima ve havalandırma sistemlerini yeni, modern VAC ölçüm cihazı testo 480'i kullanarak optimum olarak yapılandırabilir ve konfor seviyesi ölçümleri için tüm ilgili iklim parametrelerinin kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz. Tek cihaz ve dijital probları ile hava debisi, sıcaklık, nem, basınç, ışık şiddeti, radyan sıcaklık, türbülans seviyesi ve CO2 parametrelerini kaydedebilirsiniz.

 

Teslimat kapsamı

testo 480 dijital sıcaklık, nem ve hava akış hızı ölçer, entegre fark basınç sensörü, “Easy Climate” yazılımı, güç adaptörü, USB kablosu, kalibrasyon protokolü ile birlikte.

Önemli not: Belirtilen sensörler ve aksesuarlar opsiyoneldir, ayrıca sipariş edilmelidir.


Klima kabinlerinin kalibrasyonu (DAkkS/DKD 5-7 yönetmeliği)

Klima kabinlerinizdeki sıcaklık ve nem koşullarını testo 480 ölçüm cihazı ile belirleyebilirsiniz. Cihaz, hassas nem probu (sipariş no. 0636 9743) ve Pt100 sıcaklık probu (sipariş no. 0614 0073) sayesinde, standartlara uyumlu ölçümler yapmanızı sağlar. Aynı anda 3 adet nem ve Pt100 probunu bağlayabilirsiniz. Böylece standartlara uygun ve hatasız klima kabin ölçümleri yapabilirsiniz. Testo 480 ölçüm verilerinizin düzgün bir şekilde dokümante edilmesine yardımcı olur.


Filtrelerdeki fark basınç ölçümleri

Klima sistemleri, dış ortamdaki kirlerin oda içine girmesini engelleyen filtrelerle donatılmıştır. Bu filtrelerin, tam performansla çalıştıklarından emin olmak için düzenli olarak kontrol edilmeleri gerekir. Bu amaçla, filtrenin ön ve arkasındaki basınç ölçülür. Elde edilen sonuç, fark basınç değeridir. Eğer değer çok yüksek çıktıysa filtre kirlenmiştir ve değiştirilmesi gerekir.

testo 480; 25...25 hPa arası fark basınçlarını ölçebilmek için dahili sensörünü kullanır. Doğru okumalar için, fark basınç ölçümleri sıcaklık kompanzasyonludur. Cihazın arkasındaki magnetler sayesinde cihaz ile, elde kullanma zorunluluğu olmadan çalışılabilir.


Temiz odalardaki proses iklimi kontrolleri

testo 480; temiz odalardaki proses iklimi kontrolleri için de kullanılabilmektedir. Fark basıncı, +/- 0.3 Pa +1% okuma hassasiyetli dahili basınç sensörü ile kontrol edilebilir. Hava sıcaklığı Pt100 probu ile ölçülür ve nem dalgalanmaları, +-1 % rH doğruluklu nem ve sıcaklık probu ile belirlenebilir (sipariş no. 0636 9743). Termal akış probu (sipariş no. 0635 1048), laboratuar bacalarının kontrolü ve laminar akış ölçümü için kullanılabilir.


Yüksek doğrulukta sıcaklık ve nem ölçümleri

Birçok endüstriyel proseste, sürdürülebilir kalitenin sağlanabilmesi için yüksek doğruluklu sıcaklık ve nem ölçümlerinin alınması gerekir. Örneğin üretim tesisleriniz veya laboratuarlarınızda, nem ve sıcaklık probu (sipariş no. 0636 9743) kullanılarak +/- 1%’e varan doğrulukta sıcaklık ve nem ölçümleri alınabilir. Mollier diagramındaki tüm fiziksel faktörlere ihtiyacınız vardır ve testo 480 bunları sizin için hesaplar. Entegre ölçüm programı ve geniş seçenekleri sayesinde nominal değerleri de görüntüleyebilirsiniz.


Pitot tüp ile havalandırma kanallarındaki ölçümler

Havalandırma kanallarındaki hava akışına uyma, havalandırma ve klima sistemleri için son derece önemlidir.

Testo 480’de bulunan dahili fark basınç sensörü, pitot tüp yardımıyla yüksek hava hızlarının ölçümünde veya çok kirli havanın (toz, yağ, partikül vb. içeren) bulunduğu kanallarda ölçüm yapmada kullanılır. Pitot tüp sayesinde 0…64 m/sn gibi yüksek hava hızlarının ölçümü mümkündür. testo 480, eş zamanlı olarak basınç, akış ve debiyi gösterebilir.

Cihazın arkasındaki magnetler sayesinde, cihazı elde tutma zorunluluğu olmadan çalışılabilir.

Farklı dizaynda pitot tüplerimiz mevcuttur: 350 mm…1000mm uzunluklarında ve 4 mm…7mm çaplarında.


İç ortam hava kalitesi ölçümleri (CO2)

Yüksek miktarda CO2’den kaynaklanan kötü iç hava kalitesi; yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ve hatta hastalıklara yol açar. Bu sebeple yeterli hava kalitesinin sağlanması için, CO2 değerinin 1000 ppm’i aşmaması gerekir. 700 … 1500 ppm arası değerler “referans aralık” olarak görüntülenebilir.

IAQ probu, (sipariş no. 0632 1543) iç ortam hava kalitesi kontrolleri için uygundur. Prob aynı anda CO2, sıcaklık ve bağıl nem kaydı yapabilir.


EN 14175’e göre labaratuvar baca gazı ölçümleri

EN 14175 gereğince, labaratuar bacalarındaki hava giriş hızlarını ve egzos havası hacimsel debisini hesaplamak için testo 480’ı kullanabilirsiniz. Bu müşterilerinize, işyerlerindeki bacalarını doğru konumlandırabilme ve verimli performans alabilme imkanı sunacaktır. Testo 480’in çeker ocaklar için özel tasarlanmış hava hızı probu, laboratuar çeker ocak test ölçümlerinde profesyonel partnerinizdir.


Hava ve yüzey sıcaklığı ölçümleri

Konforlu bir hayat sürebilmek için, oda havalandırmalarının düzgün bir şekilde çalışması gerekir. Yapısal koşullar ve kişisel algıların yanı sıra şu faktörler de doğru iç hava kalitesini belirler: iç ortam havası, duvar,pencere, tavan ve tabanların yüzey sıcaklığı.

Testo 480 cihazı için TC sıcaklık probları serisi mevcuttur. Yüzey probu (sipariş no. 0602 0393) ve hava nemi probu (sipariş no. 0636 9743), çiğleşme noktası ve küf riskini belirlemek için uygundur

Isıtma sistemindeki borulardaki sıcaklık ölçümlerini yapabilmek ve kayıt alabilmek için testo 480’e maksimum 2 adet sıcaklık probu bağlanabilir.


Radyan(yansıyan) sıcaklığın ölçümü

Çevredeki termal radyasyon (bu, çalışma sıcaklığı ya da algılanan sıcaklıktır) tutturulabilir radyan sıcaklık probu (sipariş no. 0602 0743); ile tespit edilebilir; bu ortasında civa termometre olan siyah bir küredir. 150 mm çaplı küre probu ile ölçülen çalışma sıcaklığı, ± 0.41 K.’e kadar insanların algıladığı sıcaklıklıkla uyumludur.

Bir odadaki sıcaklık ölçümleri (hava sıcaklığı ve çalışma sıcaklığı), tıpkı iç mekan hava hızları ölçümleri gibi, aynı yerde ve aynı genel koşullarda alınmalıdır.

Opsiyonel tripod (sipariş no. 0554 0743) uzun süreli ölçümler için tüm probların güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.


Türbülans ölçümleri (EN 13779’a göre)

Hava hızı direkt olarak termal konforu etkileyen bir faktördür. Türbülans ve çekiş seviyeleri, konfor değerlendirilmesinde önemli parametrelerdir.

Türbülans seviyesi, bir odadaki hava hızının dalgalanmasını ve hava akımının yoğunluğunu gösterir.

Türbülans seviyesi, iç ortam hava sıcaklığı ve hava hızından hesaplanır ve yüzde olarak verilir. Türbülans seviyesi; hava hızı dalgalanmalarının ve oda içindeki hava akışının göstergesidir. Hava sıcaklığı ve türbülans seviyesi arasında doğrudan bir ilişki vardır.

Çekiş seviyesi, hava hareketinden dolayı vücudun istenmeyen miktarda soğumaya maruz kalması olarak tanımlanabilir. Bu da, kendisini rahatsız hisseden insanların yüzdesi ile tanımlanır.

Yönden bağımsız konfor seviyesi probu (sipariş no. 0628 0143), EN 13779 gereğince türbülans seviyesini ölçmek ve çekiş oranını değerlendirebilmek için özel olarak tasarlanmıştır. testo 480’de bulunan entegre desteklenmiş ölçüm programı ile, standartlara uyumlu ölçümler yapılabilir. Opsiyonel tripod (sipariş no. 0554 0743) uzun süreli ölçümler için tüm probların güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.


Laboratuvardaki doğru sıcaklık ölçümleri

Laboratuarlarda testo 480’i -100…+400°C sıcaklık aralığında ve +- 0.15 °C doğrulukta Pt100 daldırma/batırma probu (sipariş no: 0614 0073) ile birlikte kullanabilirsiniz. Yazılıma kalibrasyon değerini girdikten sonra, ölçümünüz hata vermeyecektir. Bu yüzden testo 480 çalışma standardı olarak da kullanılabilir.


PMV-/PPD değerlerinin ölçümü (ISO 7730’e göre)

İnsanların bir iç ortamdaki memnuniyetlerini (konfor seviyesi) belirleyen birçok parametre vardır. Örneğin insanlar, soğuk duvar ya da pencerelerin sebep olduğu termal radyasyona karşı çok hassastırlar.

Termal konfor başlıca şu faktörlerle açıklanır:

• İç ortam hava sıcaklığı ve radyan (yayılan) sıcaklık

• Hava hızı

• İç ortam havasındaki bağıl nem

Yukarıda bahsedilen temel iklimlendirme parametrelerine ek olarak, bir kişinin bulunduğu ortamda hissettiği konfor seviyesi, yaptığı aktivite (seviyesi) ve giydiği kıyafetler ile de ilgilidir ki, testo 480 bu parametreleri doğrudan cihaza girebilmeniz için sizi yönlendirir. ISO 7730 uluslararası standardı PMV/PPD ölçümlerindeki (Beklenen Ortalama Karar/Beklenen Ortalama Memnuniyetsizlik) tüm parametreleri birleştirir. PMV parametresi, ölçüm yapılan alanı/odayı kullanan kişinin, öznel değerlendirmesi olabilecek bir parametredir. PPD parametresi, bir ortamda bulunan kişilerin % kaçının o ortamın iklimlendirme koşullarından memnun olmayacağı hakkında bilgi verir.

İçine yerleştirilmiş ölçüm programıyla testo 480, opsiyonel probları ile birlikte PMV/PPD değerlerini direkt olarak hesaplar (ISO 7730’a uygun). Ölçüm cihazında bulunan diagram (link to diagram), iç ortamdaki iklimi hızlı bir şekilde tespit etme imkanı sağlar. PMV/PPD ölçüm protokolü (link to pdf), siz ve müşterileriniz için ölçüm sonuçlarını kaydeder


Hava çıkışlarındaki debi ölçümleri

Her kanal giriş ve çıkışı, verimli ve fonksiyonel bir sistem için önşart olarak sadece debiye sahip olmalıdır.

100 mm çaplı geniş pervaneli anemometreler, menfez çıkışlarında hacimsel debi ölçümü için uygundur (sipariş no. 0635 9343). Bu tip pervaneler geniş bir alandaki hava hızını ölçerek daha laminar bir akışta ölçüm yapılmasını sağlar. Böylelikle hava çıkışlarının sebep olduğu akış bozulmaları da bertaraf edilmiş olur (“loop” methodu).

Hava ızgaralarındaki ve buhar vanalarındaki emiş gücü ve menfez esişlerini ölçebilmek için, akış debisi ölçümü huni seti idealdir (sipariş no. 0563 4170). Yanında 100 mm pervaneli anemometre de alınabilir (sipariş no. 0635 9343).

Tüm debi, akış hız ve alan dönüşümüne gerek kalmadan huni yardımıyla kaydedilir. Akış ölçümünün bu metodu kolay ve güvenilirdir.

Tavan çıkışlarında hassas ölçümler alabilmek için, bükülebilir termal akış hızı probunu kullanabilirsiniz (0635 1543).


DIN 33403 ve ISO 7243/TS 2724 gereğince, çalışma ortamındaki ısı maruziyetini belirleyen WBGT ölçümleri

WBGT probu kullanılarak (Wet Bulb Globe Temperature-Yaş Termometre Küre Sıcaklığı) çalışma ortamındaki ısıdan kaynaklanacak stres ölçülebilir ve izlenebilir, örn. çelik endüstrisi. DIN 33403 veya ISO 7243 / TS EN 27243 standartlarında belirtildiği yöntemle iklimlendirme indeksi WBGT (Wet Bulb Globe Temperature – Yaş Termometre Küre sıcaklığı) belirlenir. WBGT-indeksinin ölçülmesi ile, maksimum maruz kalınan süreler hesaplanabilir.


Havalandırma kanallarındaki akış ölçümleri (EN 12599’a göre)

EN 12599’a göre VAC ızgara ölçümlerinizi testo 480 cihazı ve akış probları ile gerçekleştirin ve enerji bakımından verimli bir sistem oluşturun. Ölçüm sonuçlarını müşterilerinize VAC ölçüm protokolü (link to pdf) ile yerinde sunun.

Kanal ölçümleriniz için ideal akış problarına sahibiz:

• Düşük, orta ve yüksek akış hızı probları

• Türbülans akış probları

• Döndürülemeyen sağlam teleskopik prob. Teleskoptaki skala ile, daldırma derinliği okumaya elverişlidir.

• Havalandırma kanallarının küçük delikleri için uygun problar

Eğer gerekirse, akış hızı ölçümü gibi hava sıcaklık ve nemini de aynı prob ile ölçebilirsiniz.

Havalandırma kanallarındaki akış hızı için uygun probu seçebilirsiniz. Probları 3 ana kategoriye ayırabiliriz:

- Düşük akış hızları: termal anemometreler bunun için uygundur (sipariş no. 0635 1543, 0635 1024, ve 0635 1050)

- Orta akış hızları : 16 mm pervane anemometre en iyi ölçüm sonuçlarını verir (sipariş no. 0635 9542)

- Yüksek akış hızları : pitot tüp en iyi ön koşulları sağlar (sıradaki uygulamayı inceleyiniz)


VAC sistemlerindeki nem ölçümleri (EN 12599’a göre)

Kış aylarında, genellikle dış ortam havasındaki mutlak nem odadaki gereken nem miktarını, yaklaşık 30% rF … 70% rF (DIN EN 13779’ye göre), karşılamaya yeterli olmaz. Bu nedenle, havalandırma sistemlerinde sık sık hava nemlendiriciler kullanılır.

EN 12599’a göre bu sistemlerin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi için, VAC sistemlerinde debi ve sıcaklığın yanı sıra bağıl nemin de ölçülmesi gerekir. Karakteristik ölçüm noktaları, ısı değiştiriciler ve nemlendiricilerin önünde ve arkasında bulunur. Gereken nem birimine çevirme işlemi, testo 480 ile mümkündür.

Nem probu (sipariş no. 0636 9743), 12 mm çaplı ideal boyutuyla havalandırma kanallarında ölçüm yapmaya uygundur. Bu prob, eş zamanlı olarak beğıl nem ve sıcaklığı kaydedebilir. Nem probu ayrıca, odadaki termal konforu değerlendirmek için de kullanılır.


Aydınlatma ölçümleri

İş ortamında yeterli aydınlatmanın bulunması, çalışanların performanslarını arttıran bir faktördür. Hataları engellemeye yardımcı olur, yorgunluk ve uykusuzluğun önüne geçer.

testo 480 ve Lüks probu (sipariş no. 0635 0543) ışık şiddeti ölçümü için kullanılır (natürel ya da yapay ışık).

Teslimat Bilgisi
Stokta varsa 3 iş günü içinde Stokta yoksa yaklaşık 4-6 hafta içinde teslim
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.